Husets Historie

Efter kommunesammenlægningen i 1970 tog man kontakt til den daværende borgmester i Århus, Bernhard Jensen, og fik en aftale i stand om, at hvis byen var i stand til at bevise interessen for et borgerhus, så ville kommunen støtte den nødvendige ombygning krone-krone.

Initiativet til at ombygge og omdanne bygningen til borgerhus blev taget af en gruppe lokale, blandt dem den gamle sognerådsformand Erik Frost.

Gruppen dokumenterede interessen ved at tegne for 20.000 kr. anparter på hver 100 kr. Altså meldte 200 husstande sig under fanerne. Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 24. august 1972.
I januar 1978 blev en beskeden form for børnepasning etableret i den ende af huset, der vender mod syd. Vinkelbygningen blev opført i 1989 og fik navnet “Valnødden” efter et stort træ på det, der i dag er borgerhusets parkeringsplads. Først i 90-erne byggede en børnehave, lejer denne ud til kommunen, som igen lejer som i dag er bygget sammen med en integreret/deltids børneinstitution Valnødden- ud til det selvejende, deltids- og integrerede børnehus VALNØDDEN, der nu har mere end 25 år i velrenommeret praksis for de små. Ejerforeningen “Mårslet Borgerhus” ejer ifølge Tingbogen hele matriklen og alt hvad der er på den – under ansvar overfor Aarhus Byråd.