ORDENSREGLER OG RENGØRINGSVEJLEDNING FOR MÅRSLET BORGERHUS

Du skal selv medbringe følgende:

 • Viskestykker
 • Karklude
 • Køkkenruller
 • Opvaskemiddel
 • Affaldspose
 • Affaldssække
 • Husholdningsfilm/folie

Evt. ekstra toiletpapir Udlejer leverer to ruller toiletpapir på hvert toilet og sæbe til håndvask på toiletterne.

Endvidere leveres 1 stk affaldssæk. Forbrug herudover medbringes af lejer.

 

RENGØRING:

 • Komfur, ovne og bageplader rengøres.
 • Køleskabe og fryser, rengøres og køleskab efterlades lukket. Fryser slukkes og lukkes på klem med ledning imellem.
 • Kaffemaskiner rengøres.
 • Opvaskemaskinen slukkes, tømmes for vand og rengøres.
 • Alt brugt service skal afvaskes – alle dele, der er vasket i opvaskemaskinen skal tørres af med et viskestykke, før det sættes på rette plads.
 • Borde tørres af og sættes på plads.
 • Der fejes overalt i huset – også på toiletterne og i køkkenet.
 • Ituslået porcelæn og glas anbringes i kassen på køkkenbordet til afregning og udfylde tjeklisten og anføre hvilke mangler jeres arrangement har forårsaget.
 • Tomme glas-flasker anbringes i containeren til dette ved affaldsrummet.
 • Affald anbringes i containeren i affaldsrummet. Husk også at fjerne affald fra toiletterne. Containerens låg skal kunne lukkes. Evt. ekstra affald skal lejer selv fjerne – også tomme papkasser. I modsat fald, opkræves betaling for bortskaffelse.
 • Alle vinduer lukkes og døre låses.
 • Varmen skrues ned.

Nøglen til Borgerhusethuset:

Nøglen afhentes i nøgleboks – for yderlig information kontakt Helle pr. sms på 91 84 77 77

Hvis ovennævnte rengøring ikke er foretaget, forbeholder udlejer sig ret til at fratrække gebyr af det indbetalte depositum for evt. ekstra rengøring/oprydning.

PRISER

Udlejning:

Depositum ved samtlige udlejninger kr. 2.000,-
Leje af huset fra fredag-søndag kr. 2.650,-
Leje af huset på Helligdage kr. 1.000,-
Leje af huset hverdage – offentligt arrangement kr. 400,-
Leje af huset hverdage – privat arrangement kr. 400,-
I forbindelse med weekendleje kan tilkøbes ekstra timer for kr. 150,- pr. t
kr. 1.000,- pr.dg

 

Priser ved manglende rengøring:

Manglende generel oprydning, samt ituslået porcelæn og lign. Prisen varierer alt efter omfang fra kr. 20,-
Ekstra rengøring af køleskabe, fryser el. kaffemaskiner kr. 100,-
Ekstra rengøring af ovne eller opvaskemaskine kr. 200,-
Ekstra rengøring ved manglende fejning af gulve kr. 300,-
Opstilling af borde og stole iht. Billede kr. 300,-

 

Af hensynet til de børn der dagligt er i Børnehaven Valnødden skal man efterse de udendørs arealer for cigaretskodder, affald, glasskår og lign. Mårslet Borgerhus drives af frivillige i lokalsamfundet. Udlejningen er ingen overskudsforretning, men medvirker til, at driften hænger nogenlunde sammen. Vi opfordrer dig og dine gæster til at aflevere huset i samme stand som I modtager det.