Velkomstbrev

Velkommen til Mårslet Borgerhus

Praktiske oplysninger

Nøgle

Nøgle udlevering fortages ved afhentning i nøgleboks – for yderlig information kontakt Helle pr sms på 40754338.

Nøglen afleveres i nøgleboksen

Hvornår har du adgang til Mårslet Borgerhus

Din leje starter kl. 16.00, med mindre andet er anført i lejekontrakten.

Vi oplever desværre i stigende grad, at lejere selv regulerer tidspunktet for start af leje og er derfor nødsaget til at trække i depositum hvis dette sker.

Ekstra timer kan købes for kr. 150,- pr. time eller kr. 1.200,- pr. ekstra døgn.

Køkken

Køkkenet er indrettet som primært til anretter og opvarmning og er forsynet med service til 60 personer. Der er komfur med 5 kogeplader, 2 ovne, køleskab og lille kummefryser. Der er desuden et mindre køleskab ved baren.

Opvaskemaskine

Opvaskemaskinen betjenes på følgende måde: Metal-proppen sættes i bunden af opvaskemaskinen og de 2 riste placeres. Låget lukkes og der tændes på kontakten til venstre for maskinen. Nu fyldes opvaskemaskinen med vand og opvarmes til ca. 80 grader i løbet af 1/2 time. Der bliver automatisk doseret med opvaske- og afspændingsmiddel. Jeg vender lige tilbage med endelig forklaring.

Varme

Opvarmningen styres af lejer. Du har mulighed for selv at regulere varmen ved at skrue op eller ned på radiatorerne. Ved lejemålets ophør, skrues ned for varmen, termostaten skal stå på 2.

Sikringer

Skulle der springe en sikring, ligger der ekstra sikringer i el-skabet i salen.

Affald

Affald fyldes i plastsække, og kommes i affaldscontaineren i affaldsskuret

Rengøring og oprydning

Se detaljeret vejledning som er vedhæftet. Vær opmærksom på, at almindelig gulvvask er inkluderet i lejen. Lejer må ikke selv vaske trægulvene. Lejer betaler særskilt for rengøring af gulve i tilfælde, hvor disse er meget snavsede.

Som lejer af Borgerhuset får du for en tid stillet husets lokaler og inventar til rådighed. Vi håber, at du vil føle dig hjemme, og vil behandle huset som dit eget hjem og tage en tilfredsstillende oplevelse med dig.